Kirjoitukset

 


Hyvinvointivaltio on tie eteenpäin Euroopalle

Pohjoismaisen ja suomalaisen hyvinvointivaltion vieminen Euroopan unioniin antaa käytännöllisen ja toimeenpantavan sisällön unionissa muodostuneelle tahtotilalle edistää kansalaisten hyvinvointia.

Lue lisää


Brexit 2019, Berliini 1989: katu kutsuu taas

Näin kysymys useimmiten esitetään: “Miksi lähdet ehdolle, kun voit vaikuttaa asiantuntijana?” 

Lyhyt vastaus: Eurooppa on vinossa. Euroopan unionilla oli Libanonissa YK-joukoissa 3 500 ja Euroopan unionin taistelujoukoissa 1 500 kriisinhallinnan ammattilaista, kun Välimerellä kehittyi inhimillinen katastrofi, jossa pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana 2014-2018 hukkui yli 3000 pakolaista vuosittain. Euroopan unionin kriisinhallintajoukoista yksikään ei ollut Välimerellä Euroopan unionin etelärajalla. 

Tilanne on edelleen päällä. Euroopan unionin tulevaisuus ratkaistaan ulkoisilla ja sisäisillä rajoilla ja rannoilla. Euroopan unioniin on perusteltua luoda toimintavalmiudet inhimillisten katastrofien hoitoon ohi ongelmallisten kansallisvaltioiden.

Lue lisää

 

Kesän 1989 vietin saksalaisen vuokraisäntäni Waldemar Stecherin laivastoon liittyviä

 sotamuistoja kuunnellen. Stecher kertoi, ettei kukaan rannikolla asunut ja meren

 tuntenut mennyt vapaaehtoisesti laivastoon. He tiesivät mitä meri on. 

 Vapaaehtoiset, kuten hän, tulivat sisämaasta.


 Siiranmäen vieraskirja

Siiranmäki kuuluu samaan sarjaan Suomen historiaa kuin Kollaa, Taipaleenjoki ja pohjoiskarjalaisille Ilomantsi. Niissä käytiin sodan kiivaimpia taisteluja. Kollaan ja Taipaleenjoen historiaa ei juuri ole kirjoitettu siellä asuneiden ihmisten näkökulmasta.

Siiranmäen osalta tuota historiaa kertoo nyt Kyösti muistoihinsa ja hänen äitinsä Eveliinan muistiinpanoihin perustuen. Mannerheim ja koko Suomen sodanjohto tunsi tarkoin Siiranmäen, kuten käy ilmi Pulliaisen talon vieraskirjasta vuosilta 1934-1943. Vieraskirja on kuin ”Kuka kukin on” Suomen puolustusvoimien ylimmästä johdosta 1930-luvulta, ylimpänä ja viimeisenä kirjoittajana Mannerheim.

Lue lisää

 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja ohjeeksi Suomen uudistuksissa


Suomessa uudistetaan terveys- ja sosiaalihuollon uusia rakenteita.  Samalla kuntarakenne muuttuu. Uudistuksia ja muutoksia tulisi tehdä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaisesti.  

Kun uudistukset toteutetaan itsehallinnon peruskirjan mukaisesti, varmistuu uusien rakenteiden yhteensopivuus muiden EU:n toimintojen kanssa kuten Euroopan unionin kilpailuoikeuden ja rahoitusalan sääntelyn kanssa.