Erikoinen lainalaisuus: poliittinen järjestelmä kasvattaa oman nuorisonsa, ja tuo nuoriso valtaan tultuaan muuttaa järjestelmän itsensä vastaiseksi. Näin kävi Itä-Saksan nuorisojärjestölle FDJ (Frei Deutsche Jugend), jonka tehtäväksi tuli Saksan yhdistämisen käytännön toteutus ja kommunistisen Itä-Saksan lakkautus; esimerkkinä liittokansleri Angela Merkel, joka vuonna 1989 oli Leipzigin FDJ-järjestön toimihenkilö (https://www.youtube.com/watch?v=d0yLF3jMljQ).

Vastaava merkitys oli Komsomol-järjestöllä Neuvostoliitossa. Natsi-Saksalla oli Hitler-Jugend, jossa koulutuksen saaneet toteuttivat aikuiseksi vartuttuaan Saksan talousihmeen. Kaikille näille nuorisojärjestöille on ominaista niiden luonne rekrytointijärjestelmänä: tie ylöspäin yhteiskunnassa kulkee niiden kautta. Myös tänä päivänä urakehitykseen suuntautuneiden nuorten aikuisten mielipiteenmuodostusta vaikuttaa säätelevän mielipiteiden valinta urakehityksen näkökulmasta. Sattuvasti Merkel totesi oman osallistumisensa FDJ-järjestöön olleen 70 prosenttisesti opportunismia.