Olen viehättynyt vuoden 2013 taloustieteen nobel-palkinnon saajan Robert Schillerin näkemyksestä, jonka mukaan taloutta käsitellään kulloinkin vallitsevan kehyskertomusten tai narratiivien kautta (Narrative Economics, https://www.nber.org/papers/w23075). Sovellan Schillerin ajatusta politiikkaan: kun vallitseva poliittinen kehyskertomus ajautuu vaikeuksiin tai umpikujaan, on kehyskertomus purettava historiallisiin osiinsa ja koottava uudestaan, luotava uusi kehyskertomus. Poliittisten valtaa pitävien kehyskertomusten vaihtoon sisältyvät kuitenkin samat ongelmat, jotka on tieteen piirissä hyvin tunnistettu esimerkiksi Thomas Khunin paradigma-käsitteessä (https://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn). Euroopan unioni uudistuu ja kehittyy vain kriisien kautta. Selvää tietysti on, että pelkkä kriisi ei uudistumiseen vielä riitä, vaan kriisistä ulostuloon tulee tietää, miten kriisi ratkaistaan ja unionia kehitetään; tarvitaan uusi kehyskertomus ja sen toimeenpanon yksityiskohtia.