Perusvapauksia ja -oikeuksia tarkastellaan nyt Euroopan tuomioistuimessa erillisesti, pistemäisesti, eri oikeustapauksien yhteydessä. Oikeustapauksiin liittyy tyypillisesti vain yhden perusoikeuden paineistuminen kerrallaan, jolloin tulevaisuuteen tähtävää ja yksittäistapauksesta vapaata eri perusoikeuksien punninta-asetelmaa ei muodostu. Euroopan unionista puuttuu Suomen eduskunnan perustuslakivaliokuntaa vastaava elin, jolla olisi toimivalta punnita EU parlamenttia sitovasti yksittäisiä perusoikeuksia ja niihin liittyviä muutoksia kokonaisuutena punniten eri lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä. Suomessa keskustellaan aika ajoin perustuslakivaliokunnan asemasta ja perutusvaliokunnan korvaamisesta perustuslakituomioistuimella. Katson, että Suomen perustuslakivaliokuntaa ei suinkaan pidä korvata, vaan se on esimerkki, joka tulee viedä Euroopan unioniin perussääntövaliokunnaksi, joka harjoittaisi perusoikeuksien ja -vapauksien kokonaisvaltaista punnintaa lainsäädäntömuutosten yhteydessä Suomen perustuslakivaliokunnan tapaan. EU:n parlamentilla on toki komitea, jonka tehtävänä on perussopimus, työjärjestys- ja toimielinasiat (http://www.europarl.europa.eu/committees/fi/afco/home.html#), mutta sen työskentely on toimivaltuuksiltaan rajoittunut , joten sen asema parlamentin päätöksenteossa verrattuna Suomen perustuslakivaliokuntaan on ohut. Kuvaavaa on, tuo EU-perussopimusvaliokunta käsitteli Brexit-sopimusta ensimmäisen kerran 20.helmikuuta 2019, vaikka Brexit sopimus jos joku menee syvälle EU:n perussopimusten ytimiin.