Suomen Maahanmuuttovirasto korostaa lausunnossaan naapurustopolitiikan merkitystä: ”Maahanmuuttoasioissa Venäjä suhteiden merkitystä ei voi vähätellä, kuten 2015 - 16 talvella tapahtunut turvapaikanhakijoiden saapuminen pohjoisen itärajan kautta osoitti. Yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet toimivat hillitsevinä tekijöinä itärajan kautta tulevaan turvapaikanhakijoiden määrään.” Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-75558.pdf.