Muutostarpeesta on olemassa jo tieteellistä kirjallisuutta: Roberta Mungianu (2016). Frontex and Non-Refoulement: The International Responsibility of the EU. Cambridge University Press.