Suomen perustuslakivaliokunta ja sen harjoittama kokonaisuuden punninta on maailmanlaajuisesti merkittävä innovaatio, joka on lähes ainoana Euroopan maana turvannut Suomen perustuslain jatkuvuuden sadan vuoden ajan vuodesta 1919 lähtien.