Suomen valtioneuvoston selonteko vuodelta 2006 on kattava kuvaus työvoiman liikkuvuudesta itälaajentumiseen liittyen. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/selonteko/Documents/vns_1+2006.pdf.