Keskeisenä lähteenä on Sascha O. Beckerin  ja Thiemo Fetzerin artikkeli (2017): “Does Migration Cause Extreme Voting?”http://www.ceistorvergata.it/public/CEIS/file/seminari/2017/Becker(1).pdf