Tieteenfilosofian termiä käyttäen voidaan puhua paradigmasta, hyväksytystä oppirakennelmasta ja ajattelutavasta.