Vaalavuo, M. 2018. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari nostaa esiin unionin sosiaalisen ulottuvuuden.Teoksessa: Inhimillisempi Eurooppa. Puheenvuoroja Euroopan Unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi. SOSTEn julkaisuja 2/2018: 41‒47. Saatavilla: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/InhimillisempiEurooppa_julkaisu.pdf