Jos kansallisvaltio tai yleisemmin julkisen vallan toimielin turvaa itse omat asukkaansa ja asiakkaansa ja pitää taloutensa kunnossa, lähtökohtaisesti sillä on oikeus sotkea hallintonsa haluamallaan tavallaan ilman, että sotku muodostaa ulkopuoliselle oikeutta itsehallintoon puuttumiseen. Näin menetellään nyt Suomen kuntakentässä suhteessa Kittilän kuntaan. Kittilän talous ja kuntapalvelut ovat kunnossa ja näiden reunaehtojen sisällä kunnallisella itsehallinnolla on oikeus myös olla aika ajoin sekaisin ilman, että ulkopuoliset puuttuvat kunnan hallintoon. Toki on muistettava, että Euroopan perusoikeuskirjassa on määritelty jokaiselle oikeus hyvään hallintoon ‒ joskin on epäselvää, missä määrin siitä voidaan johtaa velvollisuus kunnan sisäisen hallinnon hyvyyteen tilanteessa, jossa kunta kuitenkin palvelee kuntalaisia hyvänhallinnon mukaisesti, kuten Kittilässä on edelleen tilanne. Perusoikeuskirjan ”jokainen” viittaa vain luonnollisiin henkilöihin, ei oikeudellisiin henkilöihin, mukaan lukien kansallisvaltiot ja kunnat.