Peliteoriassa on ilmiön kuvaamiseen oma terminsä: sopimuksen tulee olla alipelitäydellinen, so. toteutuva kaikissa tilanteissa, koska toteutumista tukee eri osapuolten oma etu.