Tutkija Tero Kuusin artikkelissa ”Talouskurin ja -kurittomuuden opit euroalueella”, (Talous ja yhteiskunta  3/2018)          on myös käsitelty eurokriisiä ongelman tunnistamisen näkökulmasta. Saatavilla:  http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32018/ty32018pdf/ty32018Kuusi.pdf.