Sosiaalinen Eurooppa liittyy Sosiaalisten oikeuksien pilariin. Katso lisää: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=1226