Oikeuden termein ilmaisten EU:n toimivalta on annettua tai erityistä, mutta ei yleistä. Niillä aloilla, joissa kansallisvaltiot ovat päättäneet luopua suvereenisuudesta yhteistoiminnan etujen vuoksi, EU on toimivaltainen suhteessa kansallisvaltioihin. Lisäksi EU:lla ei ole toimivaltaa oman toimivaltansa laajentamiseen.