Vaalavuo, M. 2018. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari nostaa esiin unionin sosiaalisen ulottuvuuden.Teoksessa: Inhimillisempi Eurooppa. Puheenvuoroja Euroopan Unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi. SOSTEn julkaisuja