Tiivis ja täsmällinen esitys EU:n oikeudellisesta luonteesta on esimerkiksi professori Ilkka Saraviidan kirjoitus Tieteen termipankissa. Saatavilla: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:federatiiviset_piirteet_EU-rakenteessa/laajempi_kuvaus. Vuonna 2013 edesmennyt Saraviita viittaa kirjoituksessaan mahdolliseen federalistiseen kehitykseen, joka olisi viriämässä uusien kriinsinratkaisuvälineiden kautta. Federalistinen kehitys ei kuitenkaan ole toteumassa. EU:n viimeaikaisesta kehityksestä löytyy asiantunteva katsaus yliopistotutkija Timo Miettiseltä: Mihin suuntaan EU menee eurovaalien jälkeen?Teoksessa: Puheenvuoroja Euroopan Unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseksi.SOSTEn julkaisuja 2/2018: 5‒10. Saatavilla: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/InhimillisempiEurooppa_julkaisu.pdf.