Näin ratkaistaan Euroopan unionin rakenteiden yleinen vitsaus, joka tunnetaan kansantaloustieteen piirissä alipelitäydellisyydenpuuttumisena. Alipelitäydellisyys viittaa tilanteeseen, jossa säännön tai sopimuksen toteutumisesta tulee sopimusosapuolten etu sopimuksessa tarkoitetussa olosuhteessa. Alipelitäydellisyyden puute muodostuu, kun osapuolten kannustin sopimuksen tai säännön toteuttamiseen raukeaa, kun päädytään sopimuksella nimenomaan säädeltyyn tilanteeseen. Ongelma on ihmiskunnan yliaikainen ja sen hoitamiseen jo roomalaiset loivat oman oikeusperiaatteensa: Pacta sunt servanda– sopimukset on tehty noudatettaviksi.