Komission menettely Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden varmistamisesta kuvaa unionin syvenemistä olemassa olevaan säännöspohjaan perustuen. Katso lisää: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0103&from=FI