Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa ja valtioneuvoston asiakirjoissa mainittu valinta Suomen kärkihankkeeksi on ongelmallinen. Kärkihankkeena on valtion lainojen nollariskiominaisuuden poisto: ”Voimassa oleva pankkisääntely luokittelee kotivaltion liikkeeseen laskemat velkakirjat riskittömiksi, eli niihin ei kohdistu pääomavaatimusta. Tämä on mahdollistanut tilanteen, jossa eräiden euromaiden pankit ovat sijoittaneet suuren osan taseestaan kotivaltionsa velkakirjoihin. Tällaisessa tilanteessa kotivaltion velkojen uudelleenjärjestely ajaisi väistämättä myös maan pankkijärjestelmän vaikeuksiin. Siten valtioriskejä suosiva sääntely osaltaan ylläpitää pankkien ja niiden kotivaltioiden välistä kytkentää. Osana pankkiunionin viimeistelyä tulisi sopia tämän vääristymän hallitusta korjaamisesta.”(Valtiovarainministeriön julkaisuja, 2019: 11, sivu 158.) Virkamiehiltä vaikuttaa jääneen huomaamatta, että ongelma on jo ratkaistu Euroopan keskuspankkijärjestelmän vakuushallinnossa, jossa nollariskiluokituksella ei ole merkitystä.