Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta. Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro. Valtiovarainministeriön julkaisuja, 2019: 11, sivu 155. Saatavilla:http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-992-4