Euroopan kansanpuolue on Europarlamentin suurin puolue. Suomen Kansallinen kokoomus ja kristillisdemokraatit kuuluvat Euroopan kansanpuolueeseen. Sen ehdokas Euroopan unionin komission seuraavaksi puheenjohtajaksi on saksalaisen Manfred Weberin. Hänen saksalainen puoluetausta on Baijerin kristillissosiaalinen unioni CSU.  Manfred  Weberin puhe, jonka hän piti  marraskuussa 2018 Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkaan vaalissa, tiivistää Euroopan kansanpuolueen valtavirta-ajattelun. Tavoitteena on eurooppalainen hyvinvointivaltio, jolla on tiukka rajakontrolli ja joka arvostaa ja puolustaa Euroopan kristillistä perustaa. Jaan Weberin näkemykset. Puhe löytyy lähteestä: ” https://www.youtube.com/watch?v=YTzCwT7bBdk”. Edellisen lisäksi katson, että Euroopan unionin perusoikeuksia ja vapauksia tulee ylläpitää ja edistää, ei kutakin oikeutta pistemäisesti ja muista irrallisina, vaan kaikkia oikeuksia kokonaisuutena punniten; näin on laita myös unionin sisäisen vapaan liikkuvuuden osalta, jota on harkittava kokonaisuuden osana.