Ongelma on kuvattu valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa.  "Uudistuva, vakaa ja kestävä yhteiskunta", helmikuu 2019 sivut 152-161": ongelmaisia jäsenvaltioita tulee talouskurista läpi nyt ja tulevaisuudessa.  Virkamiesten puheenvuorossa esitetty ratkaisu - eurojärjestelmän suojaaminen ongelmallisilta kansallisvaltiolta -  on kuitenkin liian kapea unionin kestävään kehitykseen; tarvitaan hyvinvointivaltion näkökulma. Puheenvuoron kirjoittajat ovat tunnistaneet ongelman kansantaloustieteen näkökulmasta. Ongelman ratkaisu tulee etsiä valtiosääntöoikeuden näkökulmasta ja laittaa toimeen politiikan piirissä.